Heartily Ducking Cigar - Photographs Memories

Prova på nya saker

I det samhälle som vi lever i så blir man ständigt påmind och införd med att man skall prova på saker som faktiskt inte har provats på förr. Ja, det kanske är en riktigt bra deal och jag anser att det skall mycket till för att på det sättet också kunna göra något för alla som behöver detta. Men jag tycker också att man skall satsa på riktigt bra lösningar, lösningar som gör att man kan prova på nya saker. Provari är en sådan sak som du säkert inte provat på och om du gör det så kanske du också skall vara försiktig så att det inte skadar dig med det som är dåligt.